Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk
 
 
Berichten van de Z.W.O.-groep dec. 2015 Berichten van de Z.W.O.-groep dec. 2015

Schitterend versierde en rijk gevulde schoenendozen kwamen er zowel in de kerk als in de Ichthusschool binnen. In totaal 54 dozen vinden hun weg via stichting Edukans naar kinderen die dit ontvangen als een schat. Erg mooi te zien dat jong en oud, en vanuit het hele dorp hieraan is meegewerkt! Aan giften ontvingen we, voor de verzending van de dozen, € 277,00 en er zijn nog 11 machtigingsformulieren van € 6,00 binnengekomen. De collecteopbrengst in de kerk van 11 oktober komt hier dan nog bij. Een mooi project samen met de basisschool om juist ook kinderen te betrekken bij het werk van ZWO!!
 
In de wereldwinkel van 18 oktober is voor € 386,43 verkocht, waarbij de netto opbrengst voor de projecten in Ghana € 45,00 is.  
 
Heeft u de barometer in de hal van de kerk al gezien? U kunt daar goed zien hoeveel geld er naar de projecten is overgemaakt. Ongeveer € 1500,00 per project. Om ons streefbedrag van € 3000,00 per project te halen voor 1 januari 2017 hebben we uw giften nog hard nodig!
 
In de komende 40dagentijd wil de Protestantse Kerk via Kerkinactie de aandacht vooral vestigen op het project van Jasper Maas (opleiding van o.a. kerkelijk werkers) in Noord Ghana. U hoort er zeker meer van. Jasper schrijft dat de stad Tamale enorm groeit. Jasper is druk bezig kerkelijk werkers op te leiden. Ook besteedt hij veel tijd met het voeren aan een dialoog met moslims en moet hij rekening houden met allerlei verschillende taalgroepen. In de afgelopen periode is er aandacht besteed aan het terrein waarop het opleidingscentrum ligt. Er zijn o.a. muren omheen geplaatst.
 
Van Marleen (project Onyame) ontvingen we een mooie brief die we graag doorgeven:
10 weken Nederland zijn omgevlogen en op moment van schrijven sta ik op het punt om weer voor ruim 6 weken naar Ghana te gaan.
Ik ben nog nooit (behalve beroepsmatig) zo veel in het ziekenhuis en bij de dokter geweest dan de afgelopen periode. Ik heb zelf wat getobd met mijn gezondheid, maar ook mijn ouders, die beide gezondheidsproblemen hebben, heb ik mogen vergezellen naar de verschillende artsen. Ik schrijf ‘mogen’, want ik ben dankbaar dat ik daartoe in de gelegenheid was, na zoveel jaar ver weg te zijn geweest.
De gezondheidszorg vind ik, in vergelijking met Ghana, goed en goed geregeld, maar dat neemt niet weg dat het soms ook heel ingewikkeld lijkt of kan zijn. Dan is het fijn om mee te luisteren en denken om samen te snappen wat er aan de hand is en beslissingen te nemen wanneer dat nodig is.
 
Daarnaast heb ik me bezig gehouden met administratieve taken voor stichting Onyame in Nederland en voor de projecten in Ghana, waar ook allerlei ontwikkelingen gaande zijn, waar aansturing en coördinatie voor nodig is. Fijn dat dat tegenwoordig kan via internet en telefoon.
Ook heb ik me in mogen zetten voor de Classicale ZWO commissie. Twee jaar geleden is tijdens een regio avond van de classis Goes besloten om ons als gemeenten van de classis Goes 3 jaar lang in te zetten voor 2 projecten in Ghana, nl. een project van Kerk in Actie, het Presbyterian Lay Training Centre, en stichting Onyame.
Mij is toen gevraagd stichting Onyame te vertegenwoordigen in de classicale ZWO commissie om het (kleine) bestuur te ondersteunen en de link met de projecten heel kort te maken. Dit doe ik samen met Ronald Wagenaar, een van de Onyame bestuursleden, zodat onze ondersteuning ook doorgaat wanneer ik in Ghana ben. Het is fijn om dit zo samen te kunnen doen en onderlinge betrokkenheid te kunnen vergroten.
Twee maal per jaar organiseert de Classicale ZWO een regio avond om de ZWO leden en gemeenteleden van de verschillende gemeentes te informeren over de gekozen projecten en hen aan te moedigen in hun inzet voor ‘de zending’.
Op 10 februari was Jasper Maas, uitgezonden door Kerk in Actie, aanwezig tijdens de regio avond in Wolphaartsdijk om te vertellen over zijn werk in noord Ghana.
De afgelopen regio avond, op 13 oktober in Wissekerke, mocht stichting Onyame iets vertellen over haar werk. We lieten zien wat stichting Onyame in Ghana bijdraagt aan  ‘zorg en welzijn’, het thema voor deze avond.
Daarnaast konden we aan de hand van gefilmde interviews zien en horen hoe verschillende mensen in Ghana en Nederland denken over wie er verantwoordelijk is voor de zorg voor ouderen in onze samenlevingen. Het was mooi om daar verder over door te praten, maar ook om ideeën uit te wisselen m.b.t. fondsenwerving, informatie verstrekking over de projecten, etc. Al met al werd deze avond (zoals de andere regio avonden) gezien als heel informatief en bemoedigend.
Maar wat jammer dat de opkomst tijdens deze avonden altijd heel minimaal is: van de 34 gemeentes, met elk toch gauw een (paar) honderd leden elk, zijn er doorgaans niet meer dan 20 mensen, waarvan er vaak ook nog eens 2 mensen van dezelfde gemeente komen, waardoor heel veel gemeentes niet vertegenwoordigd zijn. Terwijl ik er van overtuigd ben dat “zending en wereld diakonaat”  een bijbelse opdracht is, waar geen enkele gemeente aan voorbij gaat. En dan is het toch een mooie gelegenheid om in-/voorgelicht te worden over de projecten die gesteund worden, om ideeën uit te wisselen en elkaar te bemoedigen in deze opdracht?
Vaak luidt de klacht in de kerken dat collecte doelen ‘veraf staan’ en groot en onbekend zijn, waardoor de betrokkenheid klein en de vrees voor ‘de strijkstok’ groot is.
Door met elkaar voor 2 projecten te kiezen, deze een paar jaar te steunen en daar via nieuwsbrieven en regio avonden aandacht aan te besteden, kan men vertrouwd raken met deze projecten en een stukje Zending en Wereld diakonaat dichter bij brengen. Ik hoop dat daar in de nabije toekomst meer animo voor zal gaan komen.
Persoonlijk ben ik dankbaar dat ik via mijn nieuwsbrieven en artikeltjes in verschillende kerkbladen  regelmatig de gelegenheid krijg mensen van een stukje ‘zending’ te laten proeven.
Volgende keer gaat het wellicht weer meer over het werk en mijn ervaringen in Ghana. Mijn agenda staat in ieder geval vol voor de komende weken, dus waarschijnlijk genoeg om straks weer over te vertellen.
Ik wens u alvast een gezegende december maand en jaarwisseling toe.
 
Namens de ZWO-commissie,
Jeanette Binnekamp

terug
 
 
 

Inloggen


 

Wijn in de bijbel
datum en tijdstip 22-02-2019 om 20:00 uur

meer details

Catechisatie
datum en tijdstip 25-02-2019 om 18:30 uur
meer details

 
Kunst in de kerk
Vanaf de eerste zondag van de Adventstijd zal in ons kerkgebouw de beeldend kunstenaar Juliette Korse exposeren. Haar werk is bijzonder kleurrijk en zij heeft zich vooral gespecialiseerd in het schilderen van portretten. 'Het is fascinerend om in kleur een portret weer te geven', schrijft ze op haar website: 'Een zoektocht, een avontuur, om met kleur te werken tot ik tevreden ben'.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.